Sekolah boleh membuat kandungan pengajaran induk untuk “menolak” kepada guru mata pelajaran berdasarkan kurikulum sekolah berpusat sementara juga membolehkan guru untuk memperibadikan kandungan berdasarkan keperluan pelajar mereka. Guru boleh menambah kelas tambahan kepada setiap modul / bab untuk mengatur sumber pengajaran mereka yang diperibadikan. Di samping itu, guru boleh memilih untuk menambah papan putih interaktif baru atau mana-mana 8 jenis tugasan yang berbeza untuk disiapkan oleh pelajar di rumah atau di dalam kelas. Terdapat pilihan untuk guru menjadualkan tarikh pelepasan tugasan terlebih dahulu serta tarikh yang perlu dibayar untuk memasukkan tarikh dan masa yang dikeluarkan atau kena dibayar.