Jenis tugasan yang unik untuk guru adalah penilaian terbuka. Ini membolehkan guru mengajukan soalan kepada pelajar dan memasukkan lampiran mereka sendiri (multimedia atau dokumen), jika diperlukan. Tanggapan pelajar boleh sama ada teks, lampiran dokumen atau multimedia. Jenis tugasan ini popular apabila mengajar pelajar bahasa kerana pelajar boleh merakam dan menghantar video melalui telefon bimbit mereka. Jawapan video pelajar terhadap soalan ini memberikan guru dengan penilaian persefahaman individu daripada menulis sementara juga membebaskan masa kelas yang akan diambil dengan penilaian persefahaman individu. Guru kemudian mengetengahkan tugasan terbuka setiap pelajar dan memberi maklum balas pelajar individu dan individu.