Setiap subjek datang dengan fungsi penggredan yang membolehkan guru membuat banyak buku gred seperti yang diperlukan pada setiap buku kelas yang unik untuk keperluan penggredan kelas. Di samping itu, guru boleh membuat apa-apa komponen gred yang mereka perlukan seperti kerja rumah, kerja kelas, dan lain-lain dan menetapkan komponen itu sebagai peratusan gred pelajar. Guru kemudian boleh mengkaji skor pelajar secara keseluruhan dengan pengekodan warna untuk memberikan amaran visual kepada pelajar yang tidak berkinerja baik dan keupayaan untuk memuat turun hamparan excel dengan semua butiran gred untuk diberikan kepada sekolah di luar talian. Juga bagi setiap komponen tugasan untuk melihat butiran untuk seorang pelajar individu yang membuat skor semasa mereka.