Guru mempunyai akses kepada analisis tugasan individu serta gred yang diperoleh oleh setiap pelajar. Analisis adalah berdasarkan pencapaian keseluruhan untuk tugasan itu, sama ada untuk kelas individu atau untuk setiap kelas yang cuba tugasan (jika tugasan bersama merentasi pelbagai kelas). Di samping itu, guru boleh menyemak gred pelajar individu untuk setiap tugasan untuk memasukkan skor dan masa yang diperlukan untuk diselesaikan. Akhirnya, guru boleh memasukkan skor tugasan pelajar dalam buku gred  bersepadu sebagai tugasan yang dinilai dan bukannya hanya tugasan kajian dengan secara automatik .