Guru boleh membuat pengumuman kepada pelajar mereka dalam setiap mata pelajaran dan juga oleh kelas individu. Ciri Buzz membolehkan pengumuman kepada kelas individu bersama dengan pelbagai jenis lampiran yang boleh dimuat turun termasuk multimedia jika pengajar mahu menyediakan pengumuman video. Ciri respons boleh dilumpuhkan untuk membolehkan komunikasi jelas atau boleh dihidupkan jika maklum balas diingini. Pengumuman boleh dijadualkan untuk dilepaskan pada tarikh tertentu dan juga menjejaki berapa banyak pelajar di setiap kelas yang telah melihat pengumuman. Pemberitahuan timbul dihantar ke telefon bimbit melalui App untuk pengumuman dan tugasan yang diberikan.